07, דצמבר 2017

מגיע לכם מענק עבודה?

זהזדרזו בהגשת בקשה למענק עבודה. רשות המיסים הודיעה על מתן ארכה להגשת המענק עד 26.12.2017. 

יש לגשת לסניף הדןאר הקרוב אליכם ולהגיש את הבקשה.

הבקשה תתקבל רק בסניפי הדואר