21, אוגוסט 2017

קיבלת פקדון לצורך הבטחת תשלום בגין שירות עתידי? זאת לא הכנסה חייבת

כך קבע ביה"מ המחוזי בחיפה בעירעוריהן של סי.אמ.סי. קלאס מדיקל בע"מ: נעמה קיסרי סי.אמ.סי. מרכזים אסטטיים בע"מ נגד מנהל מס ערך מוסף עכו.

המערערות נהגו לגבות מלקוחותיהן פקדון לצורך הבטחת תשלום כנגד השרות שהן נותנות. מכיון השירות היה השרת שיער או דילולו ומכיון שמדובר בטיפול מתמשך ולא בטיפול חד פעמי, נהגו לקחת פקדון עבור כל הטיפול ועם קבלת כל טיפול וטיפול גבו תשלום עבור הטיפול שהתקבל. הן דיווחו רק על התשלום השוטף. מנהל מס ערך מוסף עכו טען כי היו צריכות לדווח על כל הפקדונות ואילו הן טענו לטיפול מתמשך וכי תשלומי המקדמות מהווים פקדון בלבד לצורך הבטחת התשלום לטיפולים עתידיים. ערעורן התקבל ע"י כב' השופט סוקול.