החזרי מס בגין אבטלה

מאחר שהתשלום למס הכנסה הוא שנתי, התשלום החודשי המנוכה מן המשכורת למס הכנסה הינו הערכה. כלומר אם הרווחת סכום מסויים הערכה היא כי תרוויח את הסכום הזה במהלך השנה כולה.

אם עובד פוטר מעבודתו במהלך השנה והחל לקבל קצבת אבטלה, אזי משכורתו מביטוח לאומי תיהיה קטנה מהמשכורת אותה קיבל ממקום עבודתו. תוצאה של זה יהיה שהערכת הכנסותיו השנתית על פיהם שילם מס הכנסה השתנתה ולמעשה היתה גבוהה יותר מן ההלכה למעשה. מכך יוצא ששילם למס הכנסה סכום גבוה משהיה צריך ואשר על כן מגיע לו ממס הכנסה החזר כספי על אותה שנה בתוספת ריבית והצמדה.