החזרי מס בגין תקופה ללא עבודה

מאחר שהתשלום למס הכנסה הוא שנתי, התשלום החודשי המנוכה מן המשכורת למס הכנסה הינו הערכה. כלומר אם הרווחת סכום מסויים הערכה היא כי תרוויח את הסכום הזה במהלך השנה כולה. מה קורה אם עובד מסויים עבד רק חלק מהשנה? נאמר ועובד במהלך השנה הפסיק את עבודתו במקום מסויים ולקח לו חודש או חודשיים עד שהחל את עבודתו במקום החדש. במקרה זה שילם למס הכנסה באופן חודשי על פי הערכה שיעבוד 12 חודשים בשנה, משמע שילם יותר מדי מס ועל כן על המדינה להחזיר לו את כספו חזרה בתוספת ריבית והצמדה.