תפריט נגישות

החזרי מס לשכירים

החזרי מס לשכירים מהשקעות בניירות ערך

החזרי מס לשכירים ניתן לקבל גם מהשקעות בשוק ההון ובניירות ערך.

רפורמת המס על שוק ההון החלה בשנת 2003, בה מחוייבים המשקיעים בתשלום מס על רווחים.

החוק גם קובע כי ניתן לבצע קיזוזים בין רווחים והפסדים בשוק ההון ובניירות ערך.

שכירים רבים זכאים להחזרי מס בשל השקעותיהם, לשם כך עליהם להגיש דו"ח שנתי.

  • הפסד בשנה אחת ורווח בשנה שאחריה – על הרווחים משלם המשקיע מס, אולם על ההפסדים מאפס הבנק את היתרה. כדי לקזז הפסד מרווח לקבל החזרי מס כחוק יש להגיש דו"ח שנתי מסודר למס הכנסה.
  • רווחים והפסדים ממכירת מניות במהלך השנה – חשיוב המס בשל מכירת מניות המתבע בכל חודש. על רווחים משלמים מס כאשר על הפסדים לא מתבצע קיזוז באופן אוטומטי. על מנת לקבל החזרי מס חזרה יש להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה בו יחושבו הרווחים השנתיים כנגד ההפסדים.
  • ניהול תיק השקעות בבנקים/בית השקעות שונים -  הבנקים או בתי ההשקעות השונים אינם מתואמים ביניהם. בשל כך יכול להיות מצב של רווחים במקום אחד והפסדים במקום שני אשר לא יקוזזו לצורך תשלום במס. במצב כזה יש להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה בכדי לקזז הפסדים אלה מהרווחים במקור האחר ולקבל את החזרי המס המגיעים כחוק.

קוגן טקס – החזרי מס לשכירים תשמח להעניק מנסיונה ולשרתכם במקרים אלה.