תפריט נגישות

הנהלת חשבונות

שירותי המשרד :

הנהלת חשבונות חד צדדיים.

הנהלת חשבונות כפולה.

הכנת משכורות לעסקים בינוניים, קטנים ולחברות.

דיווח שוטף לכל המוסדות השונים כגון : המוסד לביטוח לאומי, מס הכנסה ומשרדי מע"מ

תקשורת מחשבים ישירה עם מס הכנסה מע"מ והמוסד לביטוח לאומי