החזרי מס לשכירים בגין תקופה ללא עבודה

ישנם מקרים רבים בהם שכירים נמצאים בתקופה שבין עבודות. שכיר שעזב עבודה אחת ומצא אחרת לאחר תקופה של למעלה מחודש.

במקרים אלה , בהנחנה שהשכיר מגיע במשכורתו למדרגות המס ומשלם מס הכנסה, שילם השכיר יותר מס מהנדרש בחוק. הדבר קורה מאחר וחישוב המס הינו שנתי אך התשלום למס הכנסה הינו חודשי. התשלום

החודשי יוצא מנקודת הנחה שהעובד יעבוד כל השנה באותו מקום עבודה ובאותה משכורת. לכן אם יש שינוי במהלך השנה על העובד לדווח עליו כדי לקבל החזרים כספיים ממס הכנסה.

על העובד להציג למס הכנסה בבקשה להחזרים דו"ח שנתי ובו טפסי 106 על השנה הרלוונטית בה היתה לו הפסקת עבודה ועל אותם חודשים בהם לא עבד.

קוגן טקס תשמח לשרתך מנסיונה ולהגיש עבורך את הבקשה להחזרי מס.

© 2017 כל הזכויות שמורות ללוי מרים